Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Datu aizsardzība

- SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos
jautājumos, kā arī datu subjektu pieprasījumu iesniegšanai – datuaizsardziba@daugavpils.udens.lv

- SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem
datu aizsardzības pārkāpumiem - kontakti@daugavpils.udens.lv

- SIA Daugavpils ūdens privātuma politikaCopyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām