Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Vēsture - no cara laiku ūdensvada biedrības līdz uzņēmumam ar jaunākām tehnoloģijām

Centralizētās ūdensapgādes pirmsākums Daugavpilī bija likts 19.gadsimtā

1885.g. – pilsētas dome noslēdza kontraktu ar “Dinaburgas ūdensvada biedrību” ūdensvada ierīkošanai

1889.g. – ekspluatācijā stājās sūkņu stacija “Gajoks – 1” ar jaudīgumu 2 tūkst. m³ /dienn. un pirmās 16 ēkas Gajokā , pilsētas centrs saņēma ūdeni no pilsētas ūdensvada

1890. – 1900.g. – katru gadu  ūdensvadam tika pieslēgtas 14 – 32 ēkas. 1892.g. – pieslēdz dzelzceļa pasažieru staciju, 1893.g. ūdeni saņēma Cietokšņa iedzīvotāji

1904.g. – uzbūvēta pirmā akmens ūdensguve (rezervuārs) un pilsētas dome nosaka gada maksu par pilsētas kanalizācijas lietošanu

1919.g. – ūdensvadam pieslēgtas 650 ēkas un pa gadu pilsēta saņēmusi 50 milj. spaiņu ūdens

1928.g. – pilsētas dome izpirka ūdensvadu par 334 115 latiem un “Dvinskas ūdensvada sabiedrība” tika likvidēta

1928 – 1940.g. – pilsēta ik gadu saņēma no 28 līdz 58 milj. spaiņu ūdens, 44% dzīvokļiem ir ūdensvads, 5% no tiem aprīkoti ar vannām

1944 – 1945.g. -  atjaunota daļēji sagruvusī ūdens attīrīšanas stacija “Gajoks” un ieviesta pastāvīga ūdens hlorēšana

1963.g. – ierindā stājās ūdensgūtne no artēziskiem urbumiem “Vingri” ar jaudīgumu līdz 10 tūkst. m³ /dienn.

1964.g. – no komunālo uzņēmumu tresta atsevišķā saimnieciskā struktūrapakšvienībā izdalīts trests “Vodokanal”

1964.g. – ierindā stājusies vienotu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtu 1. kārta ar  notekūdeņu mehānisko attīrīšanu ar jaudīgumu līdz 10 tūkst. m³ /dienn.

1976.g. – ekspluatācijā stājusies jauna ūdens attīrīšanas stacija no Daugavas upes virszemes avota – “Gajoks – 2” ar jaudīgumu līdz 18 tūkst. m³ /dienn.

1978.g. - ierindā stājusies kanalizācijas attīrīšanas iekārtu 2. kārta un kopējais ražīgums palielinājās līdz 50 tūkst. m³ /dienn.

1989.g. – 100 gadi kopš centralizētas ūdensapgādes sākuma Daugavpilī. Ūdens padeve palielinājās līdz 40 tūkst. m³ /dienn., ūdensvada līnijas 163 km garumā un kanalizācijas tīkli126 km garumā aptver visus pilsētas mikrorajonus

1995.g. – uzsākta Pasaules Bankas liela mēroga projekta “Ūdensapgāde un kanalizācija Daugavpilī” realizēšana, kura paredz jaunas ūdensgūtnes “Ziemeļi” no pazemes avotiem un notekūdeņu mūsdienīgu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu būvniecību

1998.g. – ūdensvada kanalizācijas saimniecības uzņēmums “Ūdensvads” pārveidots par Daugavpils pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Ūdens”

1999.g. – pilsētas ūdensapgādes 110. gadskārta. Pa gadu tīklos padots vairāk nekā 12 milj. m³ dzeramā ūdens, ūdensvada tīklu garums sastāda 228 km, kanalizācijas tīkli – 185 km

2000.g. -  pabeigta kanalizācijas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ar notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskās fāzes un atūdeņošanas un dūņu stabilizācijas palīgietaišu  kompleksa būvniecību , kas spēj izvadīt un efektīgi attīrīt  līdz 60 tūkst. m³ notekūdeņu diennaktī

2001.g. – ekspluatācijā pieņemta ūdensgūtne “Ziemeļi”, kas apvienojusi ar ūdens padeves vadu sistēmu 13 artēziskos urbumus un ūdens atdzelžošanas  staciju ar jaudīgumu 30 tūkst. m³/dienn. Pilsētas ūdensapgāde tiek īstenota pilnībā no pazemes avotiem.

2004.g. – LR Komercreģistrā  ierakstīta kapitālsabiedrība -SIA “Daugavpils ūdens”

2005.-2009.g. - realizēts Eiropas Kohezijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības attīstība  Daugavpilī, II kārta”, kura ietvaros rekonstruēti un izbūvēti vairāk par 50 svarīgi objekti un ietaises, atjaunotas iekārtas un transports, ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas un vadības sistēmas, kā arī nomainīti un izbūvēti 36 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu

2011.-2015.g. - realizēts  Eiropas Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” , kura ietvaros tika izpildīta  pasākumu programma sadales sistēmas kompleksai nomaiņai un paplašināšanai,  saskaņā ar kuru 8 pilsētas mikrorajonos ierīkoti aptuveni 95 km cauruļvadi (ielas tīkli, maģistrālie ūdensvadi, kanalizācijas spiedvadi, kolektori, dīķeri utt.).

 

 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām