Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Kvalitātes pārvaldības sistēma

SIA „Daugavpils ūdens” – ir pirmais Latvijas uzņēmums savā nozarē, kura kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam kvalitātes standartam ISO 9001.

09.11.2005 vienas no lielākajām starptautiskajām sertificēšanas kompānijām  Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) pārstāvis izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” sākotnējo atzīšanas sertifikātu № BS 990578  un uzņēmums tika iekļauts Latvijas Kvalitātes Asociācijas sertificēto uzņēmumu sarakstā.

03.10.2017. kompānijas  “DNV GL Latvia” pārstāvis izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” pašreizējo atbilstības sertifikātu № 189833-2015-AQ-LVA-FINAS.

 

Kvalitātes politika - ilglaicīga peļņas gūšana un nepārtraukta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lai maksimāli apmierinātu klienta vajadzības.
 
Kvalitātes politikas galvenie principi ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar nacionālajiem un Eiropas standartiem un noteikumu prasībām atbilstošiem pakalpojumiem. Īpaša nozīme tiek veltīta ražotnes ekoloģijai un negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi novēršanai.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām