Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Tarifi


No 2022.gada 1.oktobra stājās spēkā jaunie SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,14 EUR/m3 (bez PVN),
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,48 EUR/m3 (bez PVN).


 !Pēc jauniem tarifiem aprēķinātos rēķinus klienti saņems novembrī.

 

APRĒĶINA TABULAS APMAKSAI PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMIEM (stājas spēkā no 01.10.2022.)

_______________________________________________________________________________________________
    

Maksu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, jāaprēķina,  reizinot  izlietoto kubikmetru skaitu ar  tarifu un  21% PVN likmi   un  galīgo  rezultātu  noapaļojot atbilstoši Latvijas Bankas  norādījumiem.
 

*Neaizmirstiet līdz katra tekošā mēneša 28.datumam norēķināties
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiemCopyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2022 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām