Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas
SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 Uzņēmuma informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 

Lapas: 1 2


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2020 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām