Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

1. Finansējuma saņēmējs: SIA “Daugavpils ūdens”
Reģ.Nr.:  41503002432
Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Kontaktinformācija: tālr. 26464557, 654 22513, fax: 654 25547;  e-pasts: alexis@daugavpils.udens.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)

3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
„D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” (DŪ-2015/1)

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija Daugavpils pilsētā.

5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:
Iepirkuma procedūras nolikums digitālā formatā pieejams SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”. Ar nolikumu var iepazīties uz vietas Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, kopš 2015.gada 9.janvāra plkst.08:00.

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 9.februārim, plkst.14:00.
 ______________________________________________________________________

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA “Daugavpils ūdens”.

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


NOLIKUMS

Veidlapas (*doc) 

Paziņojums par nolikuma grozijumiem Nr.1

Nolikuma grozijumi Nr.1

Papildinformācija Nr.1

Papildinformācija Nr.2

Papildinformācija Nr.3

 


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu