Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
   

Paziņojums par iepirkuma procedūru

 

1. Finansējuma saņēmējs: SIA “Daugavpils ūdens”
Reģ.Nr.:  41503002432
Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Kontaktinformācija: tālr. 26464557, fax: 654 24544, e-pasts: alexis@daugavpils.udens.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)

3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)” (Nr.ŪAD2012/2KF)

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētā.

5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:
Iepirkuma procedūras nolikums digitālā formatā pieejams SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”. Ar nolikumu var iepazīties uz vietas Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, kopš 2012.gada 27.novembra plkst.08:00.

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 24.janvārim, plkst.11:00.

 ______________________________________________________________________

 

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA “Daugavpils ūdens”.

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

NOLIKUMS *

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols -11.12.2012.

Paziņojums par nolikuma grozijumiem Nr.1

Nolikuma grozijumi Nr.1

Papildinformācija Nr.1

Paziņojums par nolikuma grozijumiem Nr.2

Nolikuma grozijumi Nr.2

Papildinformācija Nr.2 

Piedāvājumu atvēršanas protokols

 Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

* Dokumentu lejupielādēšanai ieteicams izmantot sekojošas pārlūkprogrammas:

- Internet Explorer 8
- Internet Explorer 9
- Google Chrome

 

 


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu