Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

SIA „Daugavpils ūdens” laika posmā no 12.07.2013. līdz 26.07.2013. (ieskaitot) veic cenu aptauju notekūdeņu dūņu līmeņdevēju piegādei un montāžai Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.gadam, projekta "Par Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšanu šodien"(PRESTO)ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013.gada 09.augustam (ieskaitot).

Tālr.uzziņām:  654 47819

Tehniskā specifikācija un citas prasības notekūdeņu dūņu līmeņdevēju piegādei un montāžai


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu