Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

SIA "Daugavpils ūdens" laika posmā no 21.11.2013. līdz 02.12.2013..(līdz 10-00) veiс cenu aptauju sekojošo pakalpojumu piegādei:

1. Nosacījumi un prasības.
1.1. Pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 6 200 000 kWh.
1.2. Maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 600 000 kWh.
1.3. Pakalpojuma sniegšanas periods – no 01.01.2014.g. līdz 31.12.2014.
1.4. Pretendentam jānorāda elektroenerģijas 1 kwh cena LVL (alternatīva cena EUR) bez PVN vienai laika zonai un trīs laika zonām.
1.5. Elektroenerģijas tirgotājam jāsniedz balansēšanas pakalpojums un elektroenerģijas cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena.
1.6. Pretendentam jānorāda līgumsoda apmērs procentos (maksājuma kavēšanas gadījumā).
1.7. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma  noteiktajām prasībām.
1.8. Pretendenta piedāvātai cenai jābūt nemainīgai visā pakalpojuma sniegšanas periodā.
1.9. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
                                        
Nepieciešamā papildus informācija dotajai cenu aptaujai tiks sniegta pēc pretendenta pieprasījuma.

Kontaktpersona:
R.Ostapko 26522633
e-mail: raimonds@daugavpils.udens.lv


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu