Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru
 
  1. Finansējuma saņēmējs: SIA “Daugavpils ūdens”
Reģ.Nr.: 41503002432
Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Kontaktinformācija: tālr. 65407522, fax: 65425547, e-pasts: apalabinskis@daugavpils.udens.lv
 
  1. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)
 
  1. Iepirkuma procedūras nosaukums:
Tehniskā projekta „Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K-16)” izstrāde.
 
  1. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir tehniskā projekta  izstrāde.
 
  1. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:
Elektroniskā formā nolikums pieejams SIA “Daugavpils ūdens” interneta mājas lapā – www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties uz vietas Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, kopš 2013.gada 29.novembra.
 
  1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 28.janvārim, plkst.12:00.
            ______________________________________________________________________
 
Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
 
Finansējuma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA “Daugavpils ūdens”.
 
Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
 
 

NOLIKUMS

Grozījumi Nr.1 - 27.12.2013.

Grozījumi Nr.2 - 09.01.2014.

Piedāvājumu atvēršanas protokols - 28.01.2014.

Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu-31.03.2014.

 

 

Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu -26.06.2014.

 

 

Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu-02.06.2014.


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu