Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 

  

Paziņojums par iepirkuma procedūru

 

1. Finansējuma saņēmējs: SIA “Daugavpils ūdens”
Reģ.Nr.:  41503002432
Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Kontaktinformācija: tālr. 654 47815, fax: 654 24544, e-pasts: glazkins@daugavpils.udens.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)

3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Grīva un Jaunie Stropi.

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Grīva un Jaunie Stropi (Sistēmas 1 un 7) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 2 Tehniskiem projektiem.

5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:
Elektroniskā formā nolikums pieejams SIA “Daugavpils ūdens” interneta mājas lapā – www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties uz vietas no 2012.gada 23.jūlija plkst.08:00, Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, SIA “Daugavpils ūdens”.

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 17.septembrim, plkst.13:00.
 ______________________________________________________________________

 

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA “Daugavpils ūdens”.

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

NOLIKUMS *

 

Paziņojums par grozijumiem iepirkuma procedūras nolikumā

NOLIKUMA grozījumi Nr.1

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols -16.08.2012.

 Papildus informācija Nr.1

Papildus informācija Nr.2

 Paziņojums Nr.2 par grozijumiem iepirkuma procedūras nolikumā

NOLIKUMA grozījumi Nr.2

   

* Dokumentu lejupielādēšanai ieteicams izmantot sekojošas pārlūkprogrammas:

- Internet Explorer 8
- Internet Explorer 9
- Google Chrome

 

 


  


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Par projektu