Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       English       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 

SIA ”DAUGAVPILS ŪDENS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

 

Ūdens kvalitātes kontroles pakalpojumi

Pakalpojumu nosaukums

Cena, EUR ar PVN

pH noteikšana

1,96

Elektrovadītspējas noteikšana

3,17

Hlorīdjonu noteikšana

5,92

Kopējās cietības noteikšana

5,52

Kalcija, magnija noteikšana

5,52

Sārmainības noteikšana

6,19

Nitrātjonu noteikšana

13,73

Nitrītjonu noteikšana

5,39

Amonija jonu noteikšana

17,45

Dzelzs noteikšana

16,30

Mangāna noteikšana

16,53

Permanganāta indeksa noteikšana

4,95

Cieto suspendēto vielu noteikšana

7,70

Kultivēto mikroorganismu skaita noteikšana , 22°C

6,67

Zarnu enterokoku noteikšana

14,06

Duļķainības noteikšana

1,73

Krāsainības noteikšana

3,53

Brīvā un kopējā hlora noteikšana

3,53

Sulfātjonu noteikšana

7,36

Fosfātjonu fosfora noteikšana

7,38

Kopējā fosfora noteikšana

10,74

Kopējā slāpekļa noteikšana

17,05

Ekstraģējamo vielu, naftas produktu noteikšana

49,09

BSP noteikšana

16,12

ĶSP noteikšana

16,09

SVAV noteikšana

20,73

Garša, smarža

1,20

Sausnas saturs

6,07

Izšķīdušā skābekļa noteikšana

3,59

Sulfītus reducējošo anaerobu (clostridia) sporu noteikšana un uzskaite

18,46

Testēšanas pārskata sagatavošana

2,38

Bakteriālo enzīmu noteikšanas tehnoloģija par Pseudomonas aeruginosa klātbūtni

11,94

Ūdens paraugu ņemšana

5,70

Izšķīdušu anjonu noteikšana

5,20

Escherichia Coli un koliformas baktēriju  skaitīšana (membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar zemu bakteriālo floras fonu)

14,64

Escherichia Coli un koliformas baktēriju  skaitīšana (visticamākā skaitļa metode)

14,50

 


Ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Ūdensvada ievada atslēgšana (akā, kapē)

12,49

Kanalizācijas pieslēgšana maģistrālajam tīklam  (pagalma kanalizācija)

11,97

Ūdensvada pieslēgšana maģistrālajam tīklam (akā, kapē)

11,97

Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana maģistrālajam tīklam

16,26

Kanalizācijas atslēgšana no maģistrālā tīkla

14,14

Kanalizācijas tīklu tīrīšana ar RIONED iekārtu

38,56

Ūdensvada atkausēšana, 1 st.

34,27

Ūdensvada pieslēgšana SIA "Daugavpils ūdens" tīkliem   (ievads no plastmasas caurules)

38,53

Ūdensvada pieslēgšana SIA "Daugavpils ūdens" tīkliem   (ievads no metāliskas caurules)

53,62

Ūdensvada ievada dezinfekcija (no tērauda caurules)

86,76

Ūdensvada ievada dezinfekcija (no plastmasas caurules)

70,47

Ūdensvada cauruļvada hidrauliskā pārbaude

26,33
Hlora atlikuma pārbaudīšana 2,64


Ūdensskaitītāju apkalpošanas pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Tehniskā konsultācija, 1 st.

 11,71

Ūdens skaitītāju plombēšana

 4,62

Ūdens pieslēgšana vai atslēgšana, plombēšana

 10,51

Ūdens mērītāja mezgla ievešana ekspluatācijā, plombēšana

 23,21

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 1 gab.

 9,38

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 2 gab.

 14,85

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 3 gab.

 20,30

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 4 gab.

 25,75

Ūdens skaitītāju DN 20-40 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana

 23,21

Ūdens skaitītāju DN 50-200 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana

 44,65
 Ūdens mērītāja mezgla atkausēšana  35,51
Ūdens skaitītāju DN 15 mm tīrīšana, regulēšana un remonts -1 gab.
10,03
Ūdens skaitītāju DN 15 mm tīrīšana, regulēšana un remonts -2 gab. 17,50
Ūdens skaitītāju DN 15 mm tīrīšana, regulēšana un remonts -3 gab. 24,56
Ūdens skaitītāju DN 15 mm tīrīšana, regulēšana un remonts -4 gab. 31,60
Ūdens skaitītāju DN 20 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  17,35
Ūdens skaitītāju DN 25  mm tīrīšana, regulēšana, remonts  29,64
Ūdens skaitītāju DN 35 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  32,00
Ūdens skaitītāju DN 40 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  33,24
Ūdens skaitītāju DN 50 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  51,20
Ūdens skaitītāju DN 65 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  51,63
Ūdens skaitītāju DN 80 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  58,23
Ūdens skaitītāju DN 100, 150, 200 mm tīrīšana, regulēšana, remonts  100,47
Ūdensskaitītāju rādījumu noņemšana (mēnesī)  2,32

 

 

Notekūdeņu atsūknēšanas pakalpojumi privātpersonām

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai (EUR ar PVN)

1. zona

2. zona

3. zona

4. zona

5. zona

Notekūdeņu atsūknēšana
(ar asenizācijas mašīnu),
1 brauciens

28,25 32,89 39,40 49,30 62,19

Notekūdeņu atsūknēšana
(ar kombinēto kanālu
mazgājamo mašīnu),
1 brauciens

38,02 42,94 49,86 60,38 74,09

 


 

Notekūdeņu atsūknēšanas pakalpojumu zonējums.

 

Daugavpilī  ir noteiktās sekojošās notekūdeņu atsūknēšanas apkalpošanas zonas:

 

1.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Centrs, Esplanāde, Dzelzceļnieks, Gajoka, Čerepova, Grīva, Cietoksnis, Jaunbūve;

 

2.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Ezermala, Niderkūni, Liginiški, Vecā Forstādte, Jaunā Forštadte, Judovka, Rugeļi, Dzintari, Ķīmiķu mikrorajons, Kalkūni;

 

3.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Viduspoguļanka, Vizbuļi, Vecie Stropi, Jaunie Stropi, Mežciems, ciemi Kooperators, Maļutki, Mičurinietis, Daugava, Celtnieks, Sīkumi, Peski, Laucesa;

 

4.zona:

Vecstropu Daugavpils novada daļa, Stropu ciema Daugavpils novada daļa, Krauja, Lociki, Mazie Stropi;

 

5.zona:

Križi

 

 

Notekūdeņu atsūknēšanas cena (juridiskam personām), ja ir noteikts notekūdeņu apjoms*

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai (EUR ar PVN)

1. zona

2. zona

3. zona

4. zona

5. zona

Notekūdeņu atsūknēšana (ar asenizācijas mašīnu),

1 brauciens

25,00 29,63 36,14 46,04 58,94

Notekūdeņu atsūknēšana (ar kombinēto kanālu mazgājamo mašīnu),

1 brauciens

34,76 39,69 46,61 57,12 70,83

 

* Notekūdeņu apjoms ir atsevišķi noteikts līgumā un nav šis kalkulācijas sastāvdaļa

 

 

Ražošanas (pēc priekšattīrīšanas) notekūdeņu pieņemšanas izcenojumi juridiskām personām

  

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšanas un apstrādāšanas cena,

1 m3 (pieņemot no asenizatoriem)

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai piesārņojuma kategorijai*, EUR ar PVN

1.

kategorija

2.

kategorija

3.

kategorija

4.

kategorija

5.

kategorija

6.

kategorija

7.

kategorija

1 m3 decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšana un apstrāde

0.46

1.16

3.48

5.81

8.13

10.45

12.78

 

* Notekūdeņu piesārņojuma kategorija  ir noteikta līgumā

 

 

Smilšķērāja atsūknēšanas un smilts ūdens utilizācijas pakalpojumi (par 1 braucienu)

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai (EUR ar PVN)

1. zona

2. zona

3 .zona

4. zona

5. zona

Smilšķēraja atsūknēšana
un smilts ūdens utilizācija,
1 brauciens

 

244,93

248,80

254,23

262,50

273,27

 

 

 

 

 

 

Citi pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Ūdens mucas transportēšana (nav iekļautas izmaksas par ūdens apjomu)

17,71

 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2019 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām